Tillsynsmeddelande 9.11.2020 – 71/2020

EBA har publicerat ett samrådsdokument om inkluderandet av ESG-riskerna i kreditinstitutens och värdepappersföretagens förvaltning, riskhantering och tillsyn – remisstid fram till 3.2.2021

Europeiska bankmyndigheten (EBA) publicerade den 3 november 2020 ett samrådsdokument om riskhanteringen och tillsynen av de risker som ansluter sig till miljö, samhälle och förvaltningssättet (Environmental, Social, Governance, dvs. ESG). Målet är att samla in kommentarer för beredningen av en slutrapport om ämnet. Samrådsdokumentet ger ett omfattande förslag om på vilket sätt ESG-faktorerna och -riskerna kunde inkluderas i kreditinstitutens och värdepappersföretagens reglerings- och tillsynsram.

I samrådsdokumentet:

  • specificeras definitionerna på ESG-risker utifrån EU:s taxonomi och det ges en allmän översikt av de nuvarande bedömningsmetoderna
  • ges rekommendationer till att inkludera ESG-riskerna i affärsstrategierna, förvaltningen, riskhanteringen och tillsynen

Samrådsdokumentet, om vilket det begärs kommentarer, finns i EBAs webbtjänst. Remisstiden går ut den 3 februari 2021.

Närmare upplysningar lämnas av

Torsten Groschup, ledande riskexpert, tfn 09 183 5333 eller torsten.groschup(at)fiva.fi