Verkkouutinen 21.1.2015 – 1/2015

Finanssivalvonta tutki 83 arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyä vuonna 2014

Finanssivalvonta sai vuoden 2014 aikana selvitettävinä olleista arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöepäilyistä valmiiksi 83 tutkintaa (2013: 100). Näistä epäilyistä 36 (47) liittyi sisäpiiritiedon väärinkäyttöön, 23 (28) markkinoiden vääristämiseen ja 18 (17) arvopaperimarkkinalain mukaiseen tiedonantovelvollisuuteen ja 6 (8) muihin väärinkäytöksiin.

Finanssivalvonta sai kotimaisilta ja ulkomaisilta sijoituspalveluntarjoajilta yhteensä 63 ilmoitusta epäilyttävistä arvopaperikaupoista tai muista liiketoimista (2013: 34). Näistä ilmoituksista yli puolet tuli ulkomaisilta palveluntarjoajilta. Pörssiltä ilmoituksia tuli 27 (2013: 36).

Rajat ylittävät yritysjärjestelyt tai sellaisiin liittyvät spekulaatiot lisäävät tyypillisesti erityisesti ulkomailta tulevien ilmoitusten määrää. Palveluntarjoajien ilmoitusten lukumäärän kasvua selittää osin myös palveluntarjoajien omien valvontajärjestelmien tehostuminen sekä ilmoituskynnyksen madaltuminen osalla toimijoista. Markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä ilmoitus ei ole luonteeltaan tutkintapyyntö, vaan ilmoitusvelvollisen havaitsema poikkeava liiketoimi tai seikka, jossa voi olla syytä epäillä arvopaperimarkkinoiden väärinkäyttöä.

Lisätietoja antavat

  • osastopäällikkö Jarmo Parkkonen, puhelin 010 831 5255 ja
  • toimistopäällikkö Sari Helminen, puhelin 010 831 5264.

Liite

Sanktiot, tutkintapyynnöt ja väärinkäyttöepäilyt -tilasto