Tiedoksianto 30.8.2013 – 13/2013

Poikkeuslupa Heikki Vauhkoselle arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tulikivi Oyj:n osalta

Finanssivalvonnan päätös Dnro 5/02.05.05/2011

Finanssivalvonta on 17.8.2011 arvopaperimarkkinalain (495/1989) 6 luvun 15 §:n nojalla myöntänyt Heikki Vauhkoselle poikkeusluvan arvopaperimarkkinalain 6 luvun 10 §:n mukaisesta tarjousvelvollisuudesta Tulikivi Oyj:n osalta. Järjestely toteutettiin 21.8.2013.

Päätöksen pitäminen nähtävillä

Päätös on saatavilla osoitteessa Finanssivalvonta.fi sekä 20.9.2013 saakka Finanssivalvonnassa, Snellmaninkatu 6, Helsinki.

Ilmoitus päätöksen pitämisestä nähtävillä julkaistaan 30.8.2013 Virallisessa lehdessä, Helsingin Sanomissa ja Hufvudstadsbladetissa.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta on päätökseen liittyvässä valitusosoituksessa. Hallintolain (434/2003) 62 §:n nojalla päätös katsotaan tiedoksiannetuksi jokaiselle asianosaiselle seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta Virallisessa lehdessä.

Lisätietoja antaa

  • Markkinavalvoja Marianne Demecs, puh. 010 831 5366.

Helsingissä 30.8.2013

Finanssivalvonta

Liite 

Päätös (pdf)