Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Standard RA1.2 (pdf)

Förvärv av bestämmande inflytande i företag utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  • gäller fr.o.m. 1.6.2006 tills vidare

Läs mer


Kontakta

Jurist Elina Viitanen
telefon 09 183 5212

Uppdaterad


Ämnesord

Standarder Bestämmande

Föreskriftssamling