Hantering av likviditetsrisk

Standard 4.4d (pdf)

Hantering av likviditetsrisk

  • gäller fr.o.m. 31.12.2010 tills vidare

Läs mer


Kontakta

Ledande riskexpert Marjo Risku
telefon 09 183 5275

Uppdaterad


Ämnesord

Standarder Likviditet Risk

Föreskriftssamling