Pressmeddelande 30.4.2018

Finansinspektionen har rättat till felen i fondbolagens finansiella nyckeltal

Statistiken över fondbolagens finansiella nyckeltal för 2014–2017, som Finansinspektionen publicerade den 21 mars 2018, innehöll fel för 2016. Felen rättades till på vår webbplats den 19 april. De nyckeltal för 2016 som publicerades våren 2017 var korrekta, och felet uppkom i år i samband med en omläggning av statistikprocessen. Vi beklagar felet.

De aktuella och korrekta nyckeltalen finns på vår webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Jaana Rantama, byråchef, telefon 09 183 52 81
  • Milka Lahnalammi-Vesivalo, kommunikationschef, telefon 09 183 52 22.