Pressmeddelande 16.2.2018

Marja Nykänen blir ordförande för Finansinspektionens direktion

Riksdagens bankfullmäktige har utnämnt juris kandidat, vicehäradshövding Marja Nykänen till medlem av Finansinspektionens direktion från den 1 april 2018 och samtidigt förordnat henne till dess ordförande. Den nuvarande direktionsordföranden filosofie doktor Olli Rehn blir i dag vice ordförande i Finlands Banks direktion och avgår från sin post i Finansinspektionens direktion den 1 april 2018.

Statssekreteraren som kanslichef Martti Hetemäki från finansministeriet fortsätter som vice ordförande för Finansinspektionens direktion. De övriga direktionsmedlemmarna är överdirektör Outi Antila från social- och hälsovårdsministeriet, verkställande direktör Vesa Vihriälä från Näringslivets forskningsinstitut och ekonom Markku Pohjola.