Pressmeddelande 15.3.2018

Banksektorn i Finland växer och konkurrensvillkoren blir mer likvärdiga när Nordea flyttar till Finland

Nordeas bolagsstämma har i dag beslutat flytta sitt huvudkontor till Finland. Enligt bolagets mål sker flytten den 1 oktober 2018.Till följd av flytten av Nordeas huvudkontor blir storleken av Finlands banksektor i förhållande till BNP ungefär tre gånger större.

– För den finansiella stabiliteten i euroområdet är det önskvärt att så många stora banker som möjligt omfattas av den gemensamma banktillsynen och den gemensamma resolutionsnämnden. För banksektorn i Finland innebär Nordeas flytt att konkurrensvillkoren blir mer likvärdiga, då samma tillsyn och reglering gäller för den största delen av banksektorn”, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Detta medför ett stort antal nya uppgifter för Finansinspektionen och förutsätter nyanställningar. Finansinspektionen rekryterar nästan 30 personer för att stärka tillsynen av Nordea och anpassar samtidigt banktillsynens organisatoriska struktur så att den bättre motsvarar tillsynen av en aktör av denna storleksklass.

Vidare förbereder sig Finansinspektionen för användningen av makrotillsynsverktyg under tiden efter Nordeas flytt till Finland och för det framtida tillsynssamarbetet med ECB och svenska Finansinspektionen.

Finansinspektionen redogör närmare för konsekvenserna av Nordeas flytt av huvudkontoret till Finland på en presskonferens om makrotillsynen och det finansiella läget måndagen den 19 mars.

Närmare upplysningar lämnas av

biträdande direktör Jyri Helenius. Intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30.