Pressmeddelande 26.11.2019

Finansinspektionens seminarium: Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?

Digitalisering, artificiell intelligens och ständigt växande dataanvändning ökar den finansiella sektorns kostnadseffektivitet och gör det möjligt att erbjuda kunderna bättre tjänster. Dessa tjänster kan både kunder och tjänsteleverantörer dra nytta av på många sätt. Den digitala omvandlingen är dock förenad med risker som aktörerna måste identifiera och hantera.

Dessa frågor diskuteras ingående på Finansinspektionens seminarium den 26 november 2019 under rubriken ”Digitalisering, artificiell intelligens och dataanvändning formar om de finansiella tjänsterna. Vad innebär det för kunden?”

- Utnyttjande av artificiell intelligens och data öppnar upp helt nya möjligheter till skräddarsydda tjänster.Lagstiftning och tillsyn ska dock sörja för att teknologins möjligheter inte missbrukas, konstaterar Finansinspektionens direktör Anneli Tuominen.

Ansvaret för tjänsterna ligger alltid hos tillståndsinnehavaren

Digitalisering - när den är som bäst - gör det möjligt att tillhandahålla tjänster på ett mer kostnadseffektivt och säkert sätt än tidigare. De finansiella aktörerna måste dock alltid ha förmåga att identifiera och kritiskt bedöma riskerna med digitalisering. Exempel på dessa är cyberriskerna och de långa underleverantörskedjor som uppkommer vid utläggning av verksamhet.

- De finansiella aktörerna får inte glömma att tillståndsinnehavaren, i sista hand bolagets styrelse, alltid bär ansvaret för till exempel automatiserade beslut som utnyttjar artificiell intelligens och för utlagd verksamhet, påpekar Tuominen.

Utnyttjande av digitalisering och ny teknologi kräver både investeringar och specialkompetens inom ICT av aktörerna. Digitaliseringen kan således ta sig olika uttryck hos olika aktörer: vissa kan tillgodogöra sig fördelarna med digitalisering genom att investera i den nya teknologin och locka till sig digitaliseringsexperter, medan andra har svårt att hänga med i utvecklingen.

Alla har rätt till finansiella tjänster som är säkra och lätta att använda

Enligt en landrapport som Europeiska kommissionen har publicerat i år har finländarna de bästa digitala färdigheterna i Europa: 76 % av finländarna har åtminstone grundläggande digitala färdigheter (EU-medeltalet: 57 %).  Finland ligger också tillsammans med Holland i framkant när det gäller användningen av elektroniska banktjänster: 94 % av finländska internetanvändare använde elektroniska banktjänster 2018 (EU-medeltalet: 64 %).*

Men vi har också användargrupper som upplever det svårt att hänga med i omvälvningen. - Det är viktigt att alla har tillgång till tjänsterna också i det allt mer digitala samhället, konstaterar Tuominen.

Finansinspektionen vill bidra till digitaliseringsutvecklingen i den finansiella sektorn. De nya finansiella aktörerna är också mycket intresserade av de möjligheter som digitaliseringen medför. Betaltjänster, plattformsbaserade affärsmodeller och utbudet av virtuella valutor är de tre frågor som sysselsätter Finansinspektionens Innovation HelpDesk mest.

Se också

Seminariewebbplatsen (på finska)

Anneli Tuominens tal (på finska)

*Europeiska kommissionens landrapport 2019: Index för digital ekonomi och digitalt samhälle (DESI), (på finska respektive engelska)