Pressmeddelande 2.10.2020

Finansinspektionen har avslutat utredningen av Nokia Abp:s informationsgivning

Finansinspektionen har utrett Nokia Abp:s informationsgivning hösten 2019. Bolagets aktiekurs sjönk då betydligt efter att bolaget i sin delårsrapport hade redogjort för förändrade framtidsutsikter för 2019 och 2020 och för sitt beslut att delvis avstå från utdelningar för räkenskapsperioden 2018. Finansinspektionen gjorde utredningen för att klarlägga om Nokia Abp offentliggjorde vinstvarningen enligt gällande bestämmelser.

Finansinspektionen har på basis av den nu avslutade utredningen inget att anmärka på Nokia Abp:s informationsgivning och utredningen ger inte anledning till fortsatta åtgärder. Enligt Finansinspektionens bedömning har Nokia Abp inte försummat skyldigheten att offentliggöra insiderinformation så snart som möjligt.

Finansinspektionens utredning baserade sig på Nokia Abp:s svar och den omfattande interna dokumentation som bolaget visat upp till stöd för svaren.

Närmare upplysningar lämnas av

avdelningschef Armi Taipale, Kapitalmarknadstillsynen. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.