Pressmeddelande 13.3.2020

Finansinspektionens beredskapsåtgärder för coronaviruset

Finansinspektionen har vidtagit åtgärder med anledning av coronavirusläget för att säkerställa medarbetarnas säkerhet och välbefinnande och sörja för kontinuiteten i sin verksamhet. Finansinspektionen bevakar också läget på finansmarknaden och hos företagen under tillsyn i nära samarbete med andra finländska myndigheter och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Finansinspektionen bevakar coronavirusläget och samordnar åtgärderna med Finlands Bank i en extra tillsatt gemensam grupp. Som ett led i beredskapsåtgärderna har Finansinspektionen bland annat instruerat sina anställda att arbeta hemifrån i 14 dygn om medarbetaren själv eller någon i familjen uppvisar symptom som tyder på virusinfektion, eller efter ankomst till Finland från ett epidemiområde. Tjänsteresorna har begränsats. Finansinspektionen ställer in alla publikevenemang fram till slutet av maj.

Finansinspektionen har beredskap att sköta sina myndighetsuppdrag under medarbetarnas eventuella sjukfrånvaro eller karantän, och till exempel möjligheterna till distansarbete är goda på Finansinspektionen.

Finansinspektionen genomför beredskapsarbetet i nära samarbete med Finlands Bank och övriga myndigheter samt med Europeiska centralbankens banktillsyn och de europeiska tillsynsmyndigheterna för banker, försäkringsbolag och värdepappersmarknaden (EBA, EIOPA och ESMA). Beredskapsåtgärderna handlar essentiellt om att skapa beredskap för att sköta myndighetsuppdragen också vid störningar och under undantagstillstånd och att samordna vägledningen till företagen under tillsyn.

Finansinspektionen bevakar och analyserar läget på finansmarknaden och konsekvenserna av coronaviruset för finansmarknaden och företagen under tillsyn. Finansinspektionen ger ut sin rapport om den finansiella ställningen och riskerna hos företag under tillsyn per den 31 december 2019 på en presskonferens den 17 mars 2020 och informerar samtidigt om de aktuella konsekvenserna av coronaviruset. Presskonferensen kan också följas via Finansinspektions Youtubekanal.

Närmare upplysningar lämnas av enhetschef, ledande rådgivare Sonja Lohse och biträdande direktör Jyri Helenius. Alla intervjuförfrågningar riktas till Kommunikationens mediejour, telefon 09 183 50 30, vardagar kl. 9–16.


Motsvarande pressmeddelande på finska publicerades den 12 mars 2020.