Pressmeddelande 15.6.2021

Finansinspektionen blir medlem i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial System (NGFS)

Finansinspektionen har antagits som medlem i det globala samarbetsnätverket för centralbanker och tillsynsmyndigheter Network for Greening the Financial System (NGFS). Nätverket utvecklar tillvägagångssätt för att förbättra förutsättningarna för hållbar finansiering och identifiera de risker som klimatförändringen innebär för finanssektorn.

Direktör Anneli Tuominen från Finansinspektionen är medlem av nätverkets styrgrupp.

 – I fortsättningen ökar tillsynen över hållbar finansiering i Finansinspektionens arbete. Det är viktigt att vi för egen del kan bidra till att skapa gemensamma, internationella tillsynsförfaranden, konstaterar Tuominen.

Samarbetsnätverket har en viktig roll vid utbytet av goda tillvägagångssätt mellan tillsynsmyndigheterna, framtagandet av gemensamma definitioner och en ökad dialog.

Se också

The Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial System (NGFS)