Pressmeddelande 16.12.2021

Resultaten av stresstesterna av europeiska försäkringsbolag har publicerats

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa publicerade i dag resultaten av stresstesterna av europeiska försäkringsbolag.

I stresstesterna deltog från Finland OP Gruppen och Sampo Gruppen.

Eiopa genomför regelbundet stresstester av europeiska försäkringsbolag för att bedöma hur väl den europeiska försäkringssektorn kan klara en allvarlig men trovärdig negativ utveckling av det finansiella och ekonomiska läget. Tillsynsmyndigheterna utnyttjar stresstestresultaten för att bland annat identifiera sårbarheter i försäkringssektorn.

Stresstesterna för 2021 fokuserade på ”lower for longer” effekterna av den utdragna coronapandemin och den långvarigt låga räntenivån på försäkringsbolagens kapital och likviditet.

De deltagande bolagen kan frivilligt publicera sina egna stresstestresultat. Bolagens resultat länkas till Eiopas webbplats.