Pressmeddelande 26.1.2022

Tjänsten som direktör för Finansinspektionen utlyses

Ansökningsförfarandet för tillsättning av tjänsten som Finansinspektionens direktör inleds den 26 januari 2022. Finansinspektionens direktion fattade beslut om saken vid sitt sammanträde i går. Mandatperioden för direktören är fem år.

Finansinspektionens direktör svarar för att Finansinspektionens uppgifter är effektivt organiserade för att säkerställa en stabil och välfungerande finansiell sektor. Direktören deltar också i det europeiska tillsyns- och regleringsarbetet tillsammans med ECB och de europeiska tillsynsmyndigheterna.

Behörighetskrav för tjänsten är lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med finansmarknaden och i praktiken visad ledarförmåga. I valet av direktör läggs tonvikten på stark vilja att utveckla Finansinspektionens verksamhet, förmåga att leda förändring och djupgående insikt om hur finansmarknadens och Finansinspektionens verksamhet påverkas av globala förändringar och förändringar inom sektorn.

Målet är att bankfullmäktige utser Finansinspektionens direktör i början av sommaren.

Vänligen rikta ansökan med CV till Finansinspektionens direktion och skicka in den elektroniskt via webbsidan fiva.fi/karriar senast den 15 februari 2022 kl. 12.00.

Se också

Annonsen på svenska kan läsas på Finansinspektionens webbplats fiva.fi/karriar.