Rapporteringsmeddelande 10.10.2017 – 5/2017

En demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA

En demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) har publicerats i Jakelu Distributionstjänst. Med hjälp av rapporteringsprogrammets demoversion kan man testa arbetsböcker enligt taxonomierna för EBAs och EIOPAs kommande DPM-versioner. I de publicerade arbetsböckerna är det möjligt att mata in värden, spara en leveransfil och csv-fil samt att importera uppgifter till arbetsböckerna. Finansinspektionen önskar att rapportörerna testar arbetsböckerna i så omfattande grad som möjligt med hjälp av Rapporteringsprogrammets demoversion.

Rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionen av rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras.

EIOPAs DPM-version 2.2.0 träder i kraft för de uppgifter som ska rapporteras Q4/2017.

EBAs DPM-version 2.7 träder i kraft för de uppgifter som ska rapporteras Q1/2018.

Finansinspektionen tar gärna emot respons och utvecklingsönskemål i anslutning till Rapporteringsprogrammet.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
    EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi (förra ITShelpdesk(at)fiva.fi, COREPhelpdesk(at)fiva.fi)
  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen: 
    ​S2Helpdesk(at)fiva.fi