Rapporteringsmeddelande 23.3.2018 – 8/2018

Tabellerna som utvisar omfattningen av FINREP rapporteringen har uppdaterats | EBA

FINREP tabellerna förändras från rapporteringstidpunkten 31.3.2018 i och med implementeringen av IFRS 9 redovisningsstandarden. Tabellerna som utvisar omfattningen av FINREP rapporteringen har uppdaterats att motsvara de nya benämningarna och den nya numreringen och de finns på sidan Föreskrifter och anvisningar 20/2013.

Kontakta vid behov EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi för närmare upplysningar.