Rapporteringsmeddelande 10.8.2018 – 27/2018

EBA uppdaterade XBRL-taxonomi 2.8 (DPM 2.8.1.1) | EBA

​Europeiska bankmyndigheten (EBA) har offentliggjort en korrigerande uppdatering av XBRL-taxonomin som ska användas för överföring av data enligt de tekniska standarderna för genomförande (ITS) för referensdatum per 31 december 2018 och framåt.