Rapporteringsmeddelande 13.9.2018 – 31/2018

Uppdaterade valideringsregler från EBA för kreditinstitut | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller rapportering av kreditinstitut.

DPM-version

st

Deaktiverat valideringsregler

2.8.1 10 v1386_m, v1974_h, v5228_m, v5229_m, v5231_m, v5235_m, v5468_m, v5475_m, v6067_m, v6068_m
2.7.0.1 10 v1386_m, v1974_h, v5228_m, v5229_m, v5231_m, v5235_m, v5468_m, v5475_m, v6067_m, v6068_m

 

DPM-version

st

Aktiverat valideringsregler

2.8.1 2

v5468_m, v6019_m