Rapporteringsmeddelande 25.9.2018 – 33/2018

En ny version av Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) version 15.0.10 och nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Finansinspektionen rekommenderar att rapportörerna använder den senaste versionen av Rapporteringsprogrammet för rapportering. I den nya versionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA

 • Innehållet i EBAs rapporteringar har inte ändrats.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 10.9.2018) beaktats.

EIOPA

 • Solvens II -rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • I Rapporteringsprogrammet har uppdateringarna av EIOPAs valideringsregler (den sista 16.7.2018) beaktats.

ESMA

 • AIFMD-rapporteringens innehåll har inte ändrats. 

Vid problem vänligen kontakta:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II-rapporteringen
  S2Helpdesk(at)fiva.fi