Rapporteringsmeddelande 31.10.2018 – 39/2018

Rapportering av utlåning mot säkerhet i form av kommersiella fastigheter i FINREP-rapporteringen | EBA

Rapporteringsanvisningen för FINREP-rapporteringen av utlåning mot säkerhet i form av kommersiella fastigheter preciserades vid ingången av år 2018 (rapporteringsversion v.2.7). Enligt preciseringen ska det redovisade värdet för sådan utlåning för vilken det ställts flera än en typ av säkerheter klassificeras och rapporteras på raden för utlåning mot säkerhet i form av kommersiella fastigheter, om det för lånen ställts säkerhet i form av en kommersiell fastighet, trots att det även skulle ha ställts annan typ av säkerhet. Det finns hänvisningar till de aktuella punkterna i anvisningarna (Annex V. Part 2.86–87) i bl.a. tabell F05.01 och F18.00.

Vi ber rapportören säkerställa att rapporteringen har gjorts i enlighet med avstämningen fr.o.m. rapporteringen Q1/2018. Vi ber er skicka anmälan om eventuella korrigeringar i rapporterna för detta år i ett skilt e-postmeddelande till EBAReportingHelpdesk(at)fiva.fi.