Rapporteringsmeddelande 18.12.2018 – 44/2018

Den nya adressen till Jakelu Distributionstjänst trädde i kraft den 15 december 2018

På grund av förnyelsen av webbplatsen för Finansinspektionen har Jakelu Distributionstjänst adress ändrats.

Jakelu Distributionstjänst ny adress är https://jakelu.finanssivalvonta.fi.

Adressen gäller från och med den 15 december 2018.

Rapporteringsapplikationerna är tillgängliga för nedladdning från Jakelu Distributionstjänst:

  • Finansinspektionens Rapporteringsprogram (XBRL/XML) och arbetsböcker (EBA, EIOPA, ESMA)
  • Finansinspektionens nationella rapporteringsprogram och arbetsböcker (Virati).

För att kunna använda Jakelu Distributionstjänsten behöver du ett användarnamn och lösenord:

  • tidigare användarnamn och lösenord är fortfarande giltiga
  • till rapportörer som inleder sin verksamhet skickas automatiskt användarnamn och lösenord per post när licensen är godkänd eller notifikationen har bekräftats.