Rapporteringsmeddelande 7.1.2019 – 1/2019

Nya VM och VE arbetsböcker gällande försäkringssektorn i Jakelu Distributionstjänst | Nationell rapportering (Virati)

Arbetsbokförändringarna baserar sig på ändringarna i anvisningarna om elektronisk rapportering för försäkringsmarknadssammanslutningar (Tillsynsmeddelande 19.12.2018 – 55/2018):

  • Tillämpningsområdet för VM01c-rapporten som gäller skadeförsäkring har utvidgats att även gälla filialer till utländska EES-försäkringsbolag som verkar i Finland (Rapportörkategorin 465).
  • Ifyllningsanvisningarna för VE011-rapporten som gäller livförsäkringsbolag har preciserats och rapporteringsformuläret har ändrats.

Ändringarna träder i kraft den 31 december 2018 och gäller rapporterna fr.o.m. årsrapporteringen för 2018.

Finansinspektionens Jakelu distributionstjänst

Tilläggsuppgifter vid behov:

VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi