Rapporteringsmeddelande 19.3.2019 – 7/2019

Ändringar i rapporteringsprogrammen för försäkringssektorn | Nationell rapportering (virati)

Finansinspektionen publicerade den 21 november 2018 en yttrandebegäran i Lausuntopalvelu.fi bl.a. om förslaget till ändringar i föreskrifter och anvisningar 19/2013 och 14/2012, vilket inkluderade ändringar i rapporteringsblanketterna. Finansinspektionen har uppdaterat rapporteringsblanketterna utifrån ändringsförslagen och erhållna kommentarer.

Ändringarna träder i kraft den 31 mars 2019 och de ändrade blanketterna tillämpas enligt följande rapporteringstidpunkter: 

 • Rapporteringstidpunkt 31.3.2019: VD01a, VD02 och VF06a
  • Blanketterna uppdateras i Jakelu Distributionstjänst 03/2019
 • Rapporteringstidpunkt 30.6.2019: VO1e, VO1f, VO2e, VO2f och VO06a
  • Blanketterna uppdateras i Jakelu Distributionstjänst 03/2019
 • Rapporteringstidpunkt 31.12.2019: VA03 och VB036
  • Blanketterna uppdateras i Jakelu Distributionstjänst 05/2019
 • Rapporteringstidpunkt 31.12.2019: VP01, VP02 och VP0
  • Blanketterna uppdateras i Jakelu Distributionstjänst 12/2019

Finansinspektionens Jakelu Distributionstjänst: https://jakelu.finanssivalvonta.fi/jakelu/

Närmare upplysningar lämnas av

 • Blanketterna VA03, VB036, VD01a och VD02: redovisningsexpert Marketta Lindén, e-post marketta.linden(at)fiva.fi, tfn 09 183 5350
 • Blanketterna VO01e, VO01f, VO02 och VO06a: riskexpert Johanna Korhonen, e-post johanna.korhonen(at)fiva.fi, tfn 09 183 5541
 • Blanketterna VF06a, VP01, VP02 och VP03: ledande matematiker Satu Korhonen, e-post satu.korhonen(at)fiva.fi, tfn 09 183 5242.