Rapporteringsmeddelande 3.4.2019 – 8/2019

En ny demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram har publicerats i Jakelu Distributionstjänst | EBA EIOPA ESMA

En ny demoversion av Finansinspektionens rapporteringsprogram (XBRL/XML) har publicerats i Jakelu Distributionstjänst (ladda ned demoversionen från Jakelu Distributionstjänst: Meddelanden och nyheter – Demoversion av Finansinspektionens Rapporteringsprogram / FIVA Tiedonkeruusovellus (XBRL/XML) och arbetsböcker). I den nya demoversionen av rapporteringsprogrammet har små felsituationer som uppkommit i användningen korrigerats.

EBA, ESMA

 • Rapporteringarnas innehåll har inte ändrats.
 • I Jakelu Distributionstjänst kan laddas ned arbetsböckerna i enlighet med de senaste gällande DPM-versionerna av taxonomin.

EIOPA

Solvens II

 • Solvens II-rapporteringens innehåll har inte ändrats.
 • I Jakelu Distributionstjänst kan laddas ned arbetsböckerna i enlighet med de senaste gällande DPM-versionerna av taxonomin.

Pension Fund

 • Ny EIOPAs datainsamling för pensionsinstitut.
 • I Jakelu Distributionstjänst kan laddas ned arbetsböckerna i enlighet med de senaste gällande DPM-versionerna av taxonomin.

Demoversion av rapporteringsprogrammet och arbetsböckerna är inte avsedda för rapportering. Utvecklingsarbetet hos Finansinspektionen fortsätter fram till att den slutliga versionen av rapporteringsprogrammet och de arbetsböcker som är avsedda för rapportering publiceras.

Finansinspektionen tar gärna emot respons och utvecklingsönskemål i anslutning till Rapporteringsprogrammet.

Frågor och kommentarer kan sändas per e-post:

 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML):
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Pension Fund -rapporteringen:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi