Rapporteringsmeddelande 14.5.2019 – 13/2019

Kontroll av tillåtet tidsintervall för rapporteringen har tagits i bruk i produktionsmiljön

Finansinspektionen har tagit i bruk kontroll av det tillåtna tidsintervallet då rapporter kan sändas. Avsikten med kontrollen är att hindra oförutsedda återsändningar av rapporter till tidigare referensdatum. Rapporteringens tillåtna tidsintervall är tidsperioden som börjar från rapportens referensdatum (t.ex. 31.3.2019) och slutar 45 dagar efter rapportens förfallodag (t.ex. 13.5.2019 + 45 dagar). Rapporter som anländer utanför det tillåtna tidsintervallet avslås automatiskt.

Rapportering utanför det tillåtna tidsintervallet kan godkännas temporärt för en tidsperiod om 14 dagar, om något av följande kriterier uppfylls.

 1. Rapportören ger en grundlig förklaring till varför den bör rapportera utanför det tillåtna tidsintervallet till den i fråga varande helpdesken (se nedan) innan den sänder rapporten (t.ex. fel i rapporten som rapportören upptäckt i tidigare referensdatums rapporter)
  ELLER
 2. Finansinspektionen ber rapportören korrigera rapporter med tidigare referensdatum

Den tidigare anmälda testperioden av det tillåtna tidsintervallet (se Rapporteringsmeddelande 11/2019) har avslutats och rapporteringens testmiljö kan användas normalt.

Frågor och kommentarer kan skickas per e-post:

 • Frågor om EBAs ITS-rapportering:
  EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om AIFMD-rapporteringen:
  AIFMDReportingHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Solvens II-rapporteringen:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi