Rapporteringsmeddelande 12.6.2019 – 15/2019

Enkät om användningen av Finansinspektionens rapporteringsprogram

Finansinspektionen har öppnat en enkät om användningen av funktionerna i de rapporteringsprogram som Finansinspektionen tillhandahåller. Enkäten är ett led i utvecklandet av rapporteringstjänsterna. En länk till enkäten har skickats till alla som prenumererar på rapporteringsmeddelanden. Vänligen besvara enkäten senast den 28 juni 2019.

Frågor som gäller enkäten kan skickas till adressen: raportointi(at)fiva.fi.