Rapporteringsmeddelande 20.6.2019 – 17/2019

Inbjudan till rapporteringswebbinarium

Finansinspektionen håller ett webbinarium för företag under tillsyn den 10 september 2019 kl. 10.00–11.30 för att gå igenom företagens rapportering.

Under webbinariet behandlas frågor som gäller kreditinstitutens, liv- och skadeförsäkringsbolagens, betalningsinstitutens, arbetspensionsbolagens, värdepappersföretagens och fondbolagens rapportering.

Program:

  • Rapportering av tillsynsuppgifter till Finansinspektionen
  • Nya inrapporteringar till Finansinspektionen
    • Betaltjänstleverantörers rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden
    • Rapportering om internaliserad avveckling
  • Viktigaste ändringar i rapporteringen
  • Noterade bolags xbrl-rapportering enligt ESEF

Deltagarna kan också skicka in frågor i förväg som tas upp under webbinariet. Frågor tas emot på adressen kyselyvastaukset(a)finanssivalvonta.fi till den 5 september 2019.

Webbinariet ordnas i form av ett Skype-möte. Deltagarantalet är begränsat till 250. Webbinariet spelas in och inspelningen läggs ut på Finansinspektionens webbplats under fliken Rapportering. Webbinariet hålls på finska.

Efter anmälan skickas en bekräftelse per e-post med länk till webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet senast den 6 september 2019 via länken nedan:

Länk till anmälan