Rapporteringsmeddelande 17.12.2019 – 31/2019

Finansinspektionens uppdaterade VL-rapporteringsprogram inklusive arbetsböcker för pensionskassor och pensionsstiftelser har publicerats | Nationell rapporterings (Virati)

Det uppdaterade rapporteringsprogrammet inklusive arbetsböcker för VL-rapporteringen för pensionskassor och pensionsstiftelser kan laddas ned från Jakelu Distributionstjänst.

Den 25 september 2019 publicerade Finansinspektionen en remiss i Utlåtande.fi om förslagen till ändring av föreskrifter och anvisningar 14/2012 och 15/2012 och om förslagen till ändring av rapporteringsblanketterna. Finansinspektionen har uppdaterat rapporteringarna i enlighet med ändringsförslagen.

I VL-rapporteringen slopas tabellerna VL02e och VL02f.

Ändringarna träder i kraft från och med rapporteringstidpunkten 31.12.2019.

Upplysningar:

  • Frågor om Virati-rapporteringen:
    VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
  • Frågor om rapportinnehållet:
    ledande matematiker Satu Korhonen
    e-post satu.korhonen(at)fiva.fi
    telefon 09 183 5242