Rapporteringsmeddelande 26.3.2020 – 7/2020

Mer tid för skade- och livförsäkringsbolagens rapportering | EIOPA

Finansinspektionen och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA ger vid behov mera tid för en del av Solvens II ja Vakra-rapporteringen på grund av omständigheter förorsakade av coronavirus.

Inlämningstidpunkter:

  Rapport Ursprunglig inlämnings-tidpunkt Ny inlämnings-tidpunkt
A. Förändrade inlämningstidspunkterna    
  Kvartalsrapporterna    
1 S2 QES Kvartalsrapporterna, Solo 5.5.2020 12.5.2020
2 S2 QES Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 1, Solo Derivatives transactions (S.08.02) 5.5.2020 2.6.2020
3 S2 QRG Kvartalsrapporterna, Group 16.6.2020 23.6.2020
4 S2 QRG Kvartalsrapporterna, som ett undantag från punkt 3, Group Derivatives transactions (S.08.02) 16.6.2020 14.7.2020
5 S2 QFS och QFG Kvartalsrapportering i syfte att skapa finansiell stabilitet, Solo, Group 19.5.2020 26.5.2020
  Årsrapporterna    
6 S2 AES Årsrapporterna, Solo 7.4.2020 2.6.2020
7 S2 AES Årsrapporterna, Solo, som ett undantag från punkt 6
 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • Cash-Flow projections for life business (S.13.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
7.4.2020 21.4.2020
8 S2 ARG Årsrapporterna, Group 19.5.2020 14.7.2020
9

S2 ARG Årsrapporterna, Group, som ett undantag från punkt 8

 • Content of the Submission (S.01.01)
 • Basic Information (S.01.02)
 • Balance-sheet (S.02.01)
 • LTG (S.22.01)
 • Own funds (S.23.01)
 • SCR calculation (S.25.01 - S.25.03)
 • Undertakings in the scope of the group (S.32.01)
19.5.2020 2.6.2020
10

VJ Statistikundersökning av arbetsolycksfalls- och yrkessjukdomsförsäkringen (kategorier 420, 465, 466)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
11

VM Försäkringsbolagets statistikuppgifter (kategorier 420, 465)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
12

VN Statistikundersökning av trafikförsäkringen (katego-rier 420, 465, 466)

31.3. och 30.4.2020 30.6.2020
B.

Ingen förändring

   
 

Kvartalsrapporterna

   
1

VC Referenstal

15.5.2020  
2

VG Försäkringsanstalternas placeringar

30.4.2020  
 

Årsrapporterna

   
3

VA Resultaträkning och balansräkning

31.3.2020  
4

VB Noter till bokslutet

31.3.2020  
5

VE Ansvarsskull

31.3.2020  
6

VK Utredning av livförsäkringsbolags försäkringsverksamhet

31.3.2020  

Andra uppgifter gällande rapporteringen:

Finansinspektionens tillsynsmeddelanden 24.3.2020 - 9/2020

EIOPA
(Recommendations on supervisory flexibility regarding the deadline of supervisory reporting and public disclosure - Coronavirus/COVID-19)

Enligt den uppdaterade rapporteringstidtabellen kan års- och kvartalrapportering lämnas in enligt två inlämningstidpunkter. Se ytterligare information på den tekniska bilagan i EIOPAs rekommendation:

 • Taxonomin 2.4.0 kan användas
 • På blanketten S.01.01 informeras de blanketter som rapporteringen innehåller och de blanketter som inte rapporteras i den första leveransen (Skäl: Not reported for other reason)
 • Rapporten som inlämnas på den senare inlämningspunkten innehåller också de blanketter som redan var med i den första inlämningen
 • EIOPA kan vid behov förändra valideringsnivåer (Blocking, non-blocking etc) för att underlätta inlämnigsprosessen
 • En tidigare inlämning och rapportering på en gång är rekommenderad om möjligt