Rapporteringsmeddelande 17.6.2020 – 16/2020

Uppdaterade valideringsregler från EBA för kreditinstitut, ibruktagande av automatisk kontroll av rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå och DPM 2.9 FINREP-arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

DPM-version St Deaktiverat valideringsregler
2.7.0 6 v0193_m, v1026_m, v1058_m, v5113_m, v5114_m, v5115_m
2.7.0.1 2 v0501_m, v0503_m
2.9 45 v3091_m, v7334_m, v7335_m, v7405_m, v7406_m, v7408_m, v7409_m, v7411_m, v7412_m, v7414_m, v7415_m, v7417_m, v7418_m, v7420_m, v7421_m, v7422_m, v7425_m, v7431_m, v7432_m, v7433_m, v7475_m, v7482_m, v7781_m, v7905_m, v7906_m, v7907_m, v7908_m, v7909_m, v7910_m, v7911_m, v7912_m, v7913_m, v7914_m, v7915_m, v7916_m, v7917_m, v7918_m, v7919_m, v7920_m, v7921_m, v7922_m, v7923_m, v7924_m, v7925_m, v8450_m
2.9.1.1 1 v7329_m

Mera information på EBAs webbsidor.

Finansinspektionen (FIN-FSA) har utvidgat de automatiska kontrollerna av mottagandet av rapporter att även gälla granskningen av rapporteringsskyldigheterna på blankettnivå. Med ändringen avvisas en rapport som skickas till Finansinspektionen vid mottagningsstadiet om den inte uppfyller omfattningen av rapporteringsskyldigheter på blankettnivå som definierats för den övervakade enheten.

Ändringen gäller följande uppgiftslämnarnivåer: 201, 205, 210, 213, 214, 221, 222 och 260.

Närmare upplysningar:

EBA ITS rapportering

Rapporteringsskyldigheter på blankettnivå, DPM 2.8

Rapporteringsskyldigheter på blankettnivå, DPM 2.9

DPM 2.9 FINREP-arbetsböcker kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst. DPM 2.9-version kommer att användas i FINREP-rapportering från och med 30.6.2020.