Rapporteringsmeddelande 22.7.2021 – 19/2021

Nya arbetsböcker för Finansinspektionens Rapporteringsprogram kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst | EBA

Finansinspektionens Rapporteringsprogram nya Excel-arbetsböcker kan laddas ner via Jakelu Distributionstjänst. Uppdateringarna av EBAs valideringsregler (den sista 30.6.2021) har beaktats i Rapporteringsprogrammets arbetsböcker. Uppdateringarna inverkar på rapporteringen i kreditinstitut, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Nya arbetsböcker från dessa datainsamlingar måste laddas ner från Jakelu Distributionstjänst

  • COREP LCR DA, COREP LR, COREP NSFR, COREP OF och G-SII (DPM 3.0)

Mera information på EBAs webbsidor.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om EBAs ITS-rapportering (XBRL/XML): EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi