Rapporteringsmeddelande 14.10.2021 – 28/2021

Frågor och svar om revidering av rapporteringssystemet | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen har samlat de vanligaste frågorna och svaren relaterade till revideringen av rapporteringssystemet. Informationen publiceras på webbplatsen under Revidering av rapporteringssystemet, och listan uppdateras när nya frågor dyker upp.

Länk till frågor och svar

Mer om revidering av rapporteringssystemet i Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(a)fiva.fi