Rapporteringsmeddelande 20.10.2021 – 30/2021

Pension Funds taxonomiversion och Hotfix 2.6.0 | EIOPA

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten EIOPA publicerade taxonomiversion 2.6.0 för Pension Funds -rapporteringen. Dokumentation finns på EIOPAs webbplats.

2.6.0 inkluderar bland annat förändringar i cellnamn, nya valideringar och avaktiverade valideringar. För vidare information se List of Validations, Detailed Change Log ja Annotated Templates.

2.6.0 Hotfix inkluderar korrigeringar och den publiceras i början av november.

Den nya taxonomin används fr.o.m. årsrapporteringen 2021 och kvartalsrapporteringen Q4 2021.

Närmare upplysningar

  • PFHelpdesk(at)finanssivalvonta.fi