Rapporteringsmeddelande 30.3.2021 – 4/2021

Uppdaterade valideringsregler från EBA | EBA

Europeiska bankmyndigheten (EBA) har publicerat en uppdaterad lista med valideringsregler, som gäller kreditinstituts, placerings- och fondbolags rapportering.

DPM-version Deaktiverat valideringsregler
DPM 3.0 v2851_m, v5029_m, v5707_s, v6012_m, v6013_m, v6014_m, v7365_m, v09399_m, v09400_m, v09773_m, v09774_m, v09775_m, v09776_m, v09777_m, v09778_m, v09812_m, v09813_m, v09814_m, v10022_m, v10069_m, v10072_m, v10074_m, v10082_m, v10084_m, v10116_m, 10118_m, v10162_m, v10167_m, v10177_m, v10187_m, v10664_m, v10665_m, v10666_m, v10667_m, v10668_m, v10669_m
DPM 2.10 v2851_m, v5029_m, v5707_s, v5713_s, v6012_m, v6013_m, v6014_m, v7365_m, v09399_m, v09400_m
DPM 2.9 v5029_m, v5707_s, v5713_s, v6012_m, v6013_m, v6014_m, v7365_m
DPM 2.8 och 2.7 v6014_m

Mera information på EBAs webbsidor.