Rapporteringsmeddelande 21.4.2021 – 6/2021

I rapporteringen för liv- och skadeförsäkringsbolagen har Solvens II valideringar uppdaterats | EIOPA

Följande Solvens II DPM 2.5.0 valideringar har avaktiverats i enlighet med EIOPAs den 9.4.2021 publicerade uppdateringen:

BV295_1
BV295_2
BV1058
BV1060
BV1062
BV1064
BV1066
BV1068
TV68 (3.4.2021)

Närmare uppgifter finns på EIOPAs webbplats.