Rapporteringsmeddelande 23.3.2022 – 03/2022

De uppdaterade rapporteringsprogrammen och arbetsböckerna för VD- och VF-rapporteringarna i pensionskassor och -stiftelser har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

De uppdaterade rapporteringsprogrammen och arbetsböckerna för VD- och VF-rapporteringarna som gäller pensionskassor och -stiftelser kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst.

Uppdateringarna gäller blanketterna VD01g och VF06f.

Finansinspektionen publicerade den 2 november 2022 på Utlåtande.fi en begäran om utlåtande om förslagen till ändringar i föreskrifter och anvisningar 11/2021, 12/2021, 15/2012, 16/2012, 4/2015 och 1/2011 samt till ändringar i rapporteringsblanketterna. Finansinspektionen har uppdaterat rapporteringarna utifrån ändringsförslagen.

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten den 31 mars 2022.

Närmare upplysningar

 • Frågor om Virati-rapporteringen:
  VIRATIhelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om rapporteringarnas innehåll:
  VD: ledande redovisningsexpert Marketta Lindén
  e-post marketta.linden(at)finanssivalvonta.fi
  telefon 09 183 5350

  VF: matematiker Anna Sinersalo
  e-post: anna.sinersalo(at)finanssivalvonta.fi
  telefon 09 183 5536