Rapporteringsmeddelande 26.4.2022 – 07/2022

Solvens II DPM och Taxonomi Public Working Draft versioner finns tillgängliga för kommentarer | EIOPA

Undantagsvis har två versioner av Solvens II DPM och taxonomi Public Working Draft (PWD) (2.7.0 och 2.8.0) publicerats samtidigt.

Solvens II DPM och Taxonomi 2.7.0 Public Working Draft publicerades den 28.2.2022 och är tillgänglig för granskning. 2.7.0 innehåller huvudsakligen PEPP (pan-European Personal Pension Product) relaterade förändringar för alla finansiella företag som erbjuder produkten. PWD 2 kommer att finnas tillgänglig för feedback den 1.6–30.6.2022. DPM och Taxonomi 2.7.0 för liv- och skadeförsäkringsbolag kommer att publiceras den 15.7.2022 och användas från och med den 31.12.2022.

DPM och taxonomi 2.8.0 PWD publiceringssätt och tidtabell skiljer sig från den årliga tidtabell som tidigare använts av EIOPA, eftersom mer tid än vanligt har avsatts för genomförandet av denna stora förändring. Innehållet i DPM och taxonomi 2.8.0 kompletteras stegvis (PWD 1,2,3). Tre versioner av de kommenterbara versionerna kommer att publiceras och kommentering kommer att ske tidigare än vanligt

2.8.0 PWD 1 har publicerats och den är tillgänglig för feedback till 30.4.2022. 2.8.0 PWD 2 är tillgänglig för feedback 1–26.6.2022 och PWD 3 28.6 – 28.7.2022. DPM och Taxonomi 2.8.0 kommer att släppas under första kvartalet 2023 och träder i kraft den 31 december 2023.

PWD 1: Solvens II utan ECB-tillägg
PWD 2: Solvens II inklusive ECB Add-on, PEPP prudential, 2.7.0 PWD 1 feedback
PWD 3: PF (potentiellt ECB-tillägg och integrerad PEPP-tillsyn)
Slutlig utan validering: Solvens II, PF, PEPP (EIOPA publicerar 29.7 - augusti 2022)
Slutlig med valideringar: Solvens II, PF, PEPP (EIOPA publicerar Q1 2023).

Ytterligare information och nedladdningsbara filer finns på EIOPA:s webbplats.

Närmare upplysningar

  • Tekniska frågor och tolkningsfrågor om Solvens II -rapporteringen:
    S2Helpdesk(at)fiva.fi