Rapporteringsmeddelande 2.6.2022 – 11_2022

Uppdateringar av rapporteringsprogrammet och arbetsboken för VO-rapporteringen i pensionskassor, pensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, tilläggs-pensionsstiftelser och Sjömanspensionskassan har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Uppdateringar av rapporteringsprogrammet och arbetsboken för VO-rapporteringen i pensionskassor, pensionsstiftelser, tilläggspensionskassor, tilläggspensionsstiftelser och Sjömanspensionskassan kan laddas ner i Jakelu Distributionstjänst. Uppdateringarna gäller blanketterna VO01e, VO01f, VO02e, VO02f, VO03, VO04, VO06f, VO08.

Finansinspektionen publicerade den 2 november 2021 i Utlåtande.fi en begäran om utlåtande om förslagen till ändringar i föreskrifter och anvisningar 11/2021, 12/2021, 15/2012, 16/2012, 4/2015 ja 1/2011 samt till ändringar i rapporteringsblanketterna. Finans­inspektionen har uppdaterat rapporteringarna utifrån ändringsförslagen.

Ändringarna träder i kraft fr.o.m. rapporteringstidpunkten den 30 juni 2022.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Frågor om Virati-rapportering:
    VIRATIHelpdesk(at)fiva.fi

Frågor om rapporteringens innehåll:
VO: riskexpert Johanna Korhonen
e-post johanna.korhonen(at)fiva.fi
telefon 09 183 5541