Rapporteringsmeddelande 3.10.2022 – 25/2022

EBA:s ändrade tekniska genomförandestandard (ITS) – DPM 3.2 genomförandet försenas delvis

Europeiska banktillsynsmyndigheten (EBA) har publicerat ett pressmeddelande med information om att den tekniska genomförandestandarden (ITS), version DPM 3.2 som ska används i myndighetsrapporteringen och XBRL-taxonomin kommer att bli delvis försenade. DPM 3.2-versionen används i rapporteringen fr.o.m. rapporteringstidpunkten 30.6.2023 eller tidigare. Detaljerad information finns på EBA:s webbplats. Ändringarna inverkar på rapporteringen för kreditinstitut, värdepappersföretag, fondbolag och auktoriserade förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Närmare information om XBRL-taxonomin och DPM-modellen i anslutning till ITS-rapporteringen finns på EBA:s webbplats.

 

Frågor om EBA:s ITS-rapportering:

  • EBAReportinghelpdesk(at)fiva.fi