Rapporteringsmeddelande 19.10.2022 – 31/2022

Inbjudan till presentation av Finansinspektionens rapportörsportalen | EBA

Finansinspektionen ordnar den 28 oktober 2022 kl. 9.00–10.30 ett webbinarium för tillsynsobjekten om revideringen av rapporteringen av finansiell ställning och risker.

Evenemanget kommer att fokusera på att presentera funktionerna i den nya rapportörsportalen.

Program:

  • Webbinariet öppnas
  • EBA DPM 3.2 ändringar i rapporteringen
  • Presentation av rapporteringssystemet
  • Diskussion

På webbinariet behandlas även deltagarnas frågor som kan skickas till NewReportingSystem(at)fiva.fi fram till den 25 oktober 2022.

Webbinariet ordnas som ett Teams-möte, om vilket det görs en bandupptagning som kommer att publiceras på Finansinspektionens Youtube-kanal. Webbinariet hålls på finska.

En länk till webbinariet skickas i samband med bekräftelsen av att anmä-lan mottagits. Anmälan till webbinariet ska göras via den bifogade länken senast den 27 oktober 2022.

Länk till anmälan om deltagande

Närmare upplysningar

  • Frågor om EBA rapporteringen: EBAReportingHelpDesk@fiva.fi
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem@fiva.fi