Rapporteringsmeddelande 13.12.2022 – 37/2022

Datainsamlingar har lagts till i valideringstjänsten för Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EIOPA EBA

Serviceavbrottet i Finansinspektionens valideringstjänsten har upphört.

EIOPA datainsamlingar har lagts till Finansinspektionens nya rapporteringens valideringstjänsten. Valideringstjänsten är en test miljö av rapportörsportalen var rapportörer kan testa att skapa och lämna in rapporter. Rapporteringsskyldigheterna för EIOPA datainsamlingar läggs till den egentliga rapportörsportalen senare.

Användarrättigheterna till det nya rapporteringssystemet fungerar i tjänsten Suomi.fi-fullmakter, och rapportörerna ska själva hantera rättigheterna. Rapportörerna ska ha användarrättigheter innan de första gången loggar in i rapportörsportalen. Finansinspektionen har publicerat anvisningar om rättigheterna till det nya rapporteringssystemet. Tjänsten Suomi.fi-fullmakter innehåller även egna anvisningar samt stöd för användning av tjänsten. Samma användarrättigheter fungerar i båda rapportörsportalen och valideringstjänsten.

Valideringstjänsten innehåller rapporteringsskyldigheterna för de följande datainsamlingar:

 • S2 AES
 • S2 AFG
 • S2 ARG
 • S2 QES
 • S2 QFG
 • S2 QRG
 • PF AEE
 • PF AEI
 • PF QEI

Ovan nämnda datainsamlingar ska lämnas via Finansinspektionens rapportörsportal enligt uppgifterna fr.o.m. den 31 december 2022.

Vi ber användarna att underrätta Finansinspektionen om eventuella brister i rapporteringssystemet.
Kända problem i rapportörsportalen

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats.
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn

Det går att logga in i valideringsservice via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi

Närmare information

 • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.
 • Finansinspektionens anvisning om användarrättigheterna till rapporteringssystemet.


Närmare upplysningar lämnas av

 • Frågor om S2 rapportering:
  S2Helpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om PF rapportering:
  PFHelpdesk(at)fiva.fi
 • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
  NewReportingSystem(at)fiva.fi