Rapporteringsmeddelande 13.4.2023 – 14/2023

Enkät till rapportörerna om Finansinspektionens nya rapporteringssystem | EBA EIOPA Virati

Genom att svara på enkäten kan du ge respons på Finansinspektionens nya rapporteringssystem samt på användarutbildningen och anvisningarna i anslutning till det. Samtidigt bidrar du till att utveckla det nya rapporteringssystemet och till att förbättra vår verksamhet.

Det går snabbt att svara på enkäten och alla svar behandlas konfidentiellt.

Närmare information om behandlingen av personuppgifter och vår dataskyddsbeskrivning finns under denna länk.

Svara på enkäten under denna länk (länk raderad på grund av avslutad svarsperiod).

Vi hoppas få ditt svar så snart som möjligt. Svara emellertid senast den 28 april 2023.

Tack redan på förhand för ditt svar!

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi