Rapporteringsmeddelande 21.4.2023 – 15/2023

Inbjudan till rapporteringswebbinarium | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionen håller ett webbinarium om finansiell status och riskrapportering 28 april 2023 kl. 9.00–10.30.

Under webbinariet behandlas frågor som gäller kreditinstitutens, liv- och skadeförsäkringsbolagens, betalningsinstitutens, arbetspensionsbolagens, värdepappersföretagens och fondbolagens rapportering.

Program:

 • Webbinariet öppnas
 • EBA DPM 3.3, ändringar i rapporteringen
 • EIOPA DPM 2.8, ändringar i rapporteringen
 • Revideringen av systemet för rapporteringen av finansiell ställning och risker i företagen under tillsyn:
  • Överföring av rapporterna i produktion
  • Presentation av diskussionsfunktionen
  • Presentation av den nationella rapporteringen
 • Diskussion

Deltagarna kan också skicka in frågor i förväg som kan tas upp under webbinariet. Frågor tas emot på adressen kyselyvastaukset(at)finanssivalvonta.fi till den 26 april 2023.

Webbinariet spelas in och inspelningen läggs ut på Finansinspektionens webbplats under fliken Rapportering. Webbinariet hålls på finska.

Efter anmälan skickas en bekräftelse per e-post med länk till webbinariet.

Anmäl dig till webbinariet senast den 27 april 2023 via länken nedan:

Länk till anmälan (på finska)