Rapporteringsmeddelande 5.6.2023 – 21/2023

Rapporteringens rapportörsportal och valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 6 jun 2023 fr.o.m. 14:00 | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på tisdag 6 jun 2023 fr.o.m. 14:00. Serviceavbrottet varar i cirka två timmar.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem@fiva.fi