Rapporteringsmeddelande 7.6.2023 – 22/2023

Valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på torsdag 8 jun 2023 fr.o.m. 15:00 | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på torsdag 8 jun 2023 fr.o.m. 15:00. Serviceavbrottet varar i cirka två timmar.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem@fiva.fi