Rapporteringsmeddelande 8.6.2023 – 23/2023

Påminnelse för rapportörer att fylla i kontaktuppgifterna i rapportörsportalen | EBA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Rapportörer påminns om att fylla i kontaktuppgifterna relaterade till rapportörens e-postadress i portalen. Ifyllande av kontaktuppgifterna sker i portalen via användarinformationen som finns efter att man har loggat in på portalen i det nedre vänstra hörnet. För mer information, se portalens användarmanual, punkt 4. ”Rapportörens kontaktinformation”.

E-postinformationen krävs för att rapportören ska få e-postaviseringar om meddelanden som kommit till portalen. Utan automatiska e-postmeddelanden måste rapportören regelbundet kontrollera i kommunikationsfunktionen de meddelanden som kan ha kommit in till portalen.

Närmare upplysningar

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal
  • Frågor relaterade till förnyande av rapporteringssystemet:
    NewReportingSystem(at)finanssivalvonta.fi