Rapporteringsmeddelande 15.9.2023 – 35/2023

Valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 18 september 2023 fr.o.m. 7:30 | EBA EIOPA ESMA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems valideringsservice kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 18 september 2023 fr.o.m. 7:30. Vi kommer att informera er när valideringsservicen är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi