Rapporteringsmeddelande 18.9.2023 – 36/2023

Serviceavbrott i valideringsservice för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har upphört | EBA, EIOPA, Nationell rapportering (Virati)

Serviceavbrott i valideringsservice för Finansinspektionens nya rapporteringssystem har upphört.

Bakgrundsfärgen för valideringsservice har ändrats till grön.

Rapporteringssystemets bruksanvisningar har publicerats på Finansinspektionens webbplats
Bruksanvisning för rapportering av finansiell ställning och risker i företag under Finansinspektionens tillsyn

Det går att logga in i valideringsservice via följande webbadress
https://valideringsservice-rapportering.finanssivalvonta.fi


Närmare information
Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av
Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi