Rapporteringsmeddelande 29.9.2023 – 39/2023

Rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 2 oktober 2023 fr.o.m. 7:30 | EBA ESMA EIOPA Nationell rapportering (Virati)

Finansinspektionens nya rapporteringssystems rapportörsportal kommer att ha ett serviceavbrott på måndag 2 oktober 2023 fr.o.m. 7:30. Vi kommer att informera er när rapportörsportal är tillgänglig för rapportörerna igen.

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter som detta kan orsaka för rapportörerna.

Närmare upplysningar

  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem@fiva.fi