Rapporteringsmeddelande 18.12.2023 – 49/2023

Tidsplanen för övergången av nationella datainsamlingar till Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats | Nationell rapportering (Virati)

Tidsplanen för övergången av nationella datainsamlingar till Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats på Finansinspektionens webbplats Rapportering av ekonomisk ställning och risker - Rapportering - www.finanssivalvonta.fi

Beskrivningen av den elektroniska dataöverföringen av Virati och Vakra rapportering i Finansinspektionens nya rapporteringssystem har publicerats
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/rapportering-av-ekonomisk-stallning-och-risker/nya-systemet/instruktioner-och-material-for-rapportering/tekniska-instruktioner/


Närmare information

  • Närmare information om revideringen av rapporteringssystemet finns på Finansinspektionens webbplats.

Närmare upplysningar lämnas av

  • Kontakter i första hand via Finansinspektionens rapportörsportal.
  • Frågor om revideringen av rapporteringssystemet: NewReportingSystem(at)fiva.fi